Wolność finansowa

Mówiąc o wolności finansowej, musisz także zrozumieć pojęcia, które są z nią nierozerwalnie związane. Czym więc jest dochód pasywny? Tak definiujemy przychód, który generuje zysk, mimo braku inwestycji czasu – praca zawsze będzie opłacalna po jej wykonaniu. To taki dochód, który nie wymaga stałej pracy. Jakie są źródła dochodu pasywnego? Na przykład: dochód z praw autorskich do utworu, najmu nieruchomości, sprzedaży e-booków, webinariów, książek itp., czy też dochód z lokat bankowych – dochód z odsetek od lokat.

Dążenie do wolności finansowej powinno rozpocząć się od wyjaśnienia, dlaczego dana osoba dąży do wolności finansowej i jakie są jej cele. Następnie trzeba obliczyć koszty utrzymania, z perspektywy rocznej, ile pieniędzy potrzebujemy, aby osiągnąć nasze cele i być wolnymi finansowo. W tym celu należy spisywać wszystkie swoje wydatki miesięczne i roczne – stałe i planowane, np. jeśli planujesz więcej podróżować. Gdy trudno jest określić opłaty, które poniesiemy w przyszłości, odnotuj bieżące opłaty i pomnóż przez 2.

Mikroportfel rentiera

Początkujący inwestorzy mogą obawiać się ryzyka, ale można je zminimalizować. Jednym z zagrożeń jest brak lokatorów. Wolne mieszkania ponoszą straty. Jeśli nie masz doświadczenia lub czasu, aby zarządzać najmem, rozważ skorzystanie z usług doradcy nieruchomości i pośrednika, który zajmie się nieruchomością. W takim przypadku weź pod uwagę, że musisz zapłacić prowizję. Kolejną kwestią jest edukacja. Jeśli chcesz zwiększyć swoje środki finansowe i podejmować dobre decyzje inwestycyjne, musisz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Cechy ułatwiające drogę do powiększania i utrzymywania majątku

Opłacalność inwestycji to jeden z kluczowych aspektów, który należy mierzyć przy oferowaniu mieszkań na wynajem krótkoterminowy. Mówiąc najprościej, rentowność wynajmu to stosunek zysków do wydatków. Same wydatki obejmują wiele aspektów, takich jak: utrzymanie domu, podatki, raty kredytu, rozliczenia z pośrednikami, sprzątanie, naprawy itp. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby saldo było dodatnie, pozostawiając jak najwięcej pieniędzy w kieszeni właściciela.

Przeszkody do uzyskania wolności finansowej

Wielu początkujących wynajmujących, chcąc zwiększyć swoje zyski, decyduje się na wynajem pokoi, z indywidualnymi umowami najmu dla każdego najemcy. Każdy wynajmuje pokój z dostępem do części wspólnych. Takie lokale są zazwyczaj bardziej opłacalne, ale nie wszystkie lokale nadają się do wynajmu pomieszczeń. Należy wykluczyć jednostki takie jak ogrzewanie gazowe lub elektryczne, ponieważ w tym czasie jeden lokator może ogrzewać pomieszczenie, a drugi wietrzyć, więc rzeczywiste zużycie na osobę będzie trudne do obliczenia. 

Dźwignie rentiera

Tematem jest niekończąca się dyskusja. Czy powinieneś korzystać z tej dźwigni, czy lepiej jej nie używać? Nie mamy wystarczająco dużo miejsca, aby omówić ten problem w jednym artykule. Zapewniam, że rozważę to w przyszłości. Jednak dzisiaj, dla twojej pewności, podam przykład z dźwignią i bez niej. W naszych założeniach zakładamy, że dochód netto po odliczeniu kosztów (poza kredytem hipotecznym wyniesie 2000 zł/szt. Aby uzyskać 8 000 zł/rok przed opodatkowaniem, potrzebujemy 7550 zł/mc. Aby uzyskać Z tym dochodem musimy kup 4,16 mieszkań na kredyt W obliczeniach uprościłem do 4 mieszkań.

Rentier a przedsiębiorca

Fakt bycia rentierem nie ogranicza innych możliwości zarobkowych. Kusi swoboda finansowa, bez obowiązku pracy na etacie czy prowadzenia własnej firmy. Z tego powodu wielu przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż swoich biznesów, aby być panami swojego czasu i cieszyć się życiem. Należy jednak pamiętać, że sam kapitał nie wystarczy, gdyż wymagana jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. W przeciwnym razie możesz stracić wszystkie pieniądze.