Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
dmorzynska@fundacjagdanska.pl
STREFA SPOŁECZNA Święta Wolności i Solidarności, Gdańsk, 1-4 czerwca

Szanowni Państwo,

Z radością i nadzieją pozwalam sobie skierować do Państwa zaproszenie na Święto Wolności i Solidarności z okazji 30 rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie, organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności i miasto Gdańsk
w dniach 1–11 czerwca 2019 roku.

Przyjazd do Gdańska zadeklarowało już wielu bohaterów tamtych wydarzeń, dawni opozycjoniści, samorządowcy, ludzie nauki i kultury, obywatele zainteresowani rozwojem demokracji oraz przyjaciele i darczyńcy ECS, dzięki których hojności wspólne świętowanie jest możliwe. Chcemy być razem ponad podziałami, cieszyć się wolnością, debatować, podsumować dorobek minionych lat i wytyczyć ścieżki rozwoju na kolejne dekady.

Nie wyobrażam sobie, aby w tych ważnych dniach zabrakło najaktywniejszych obywateli – reprezentantów organizacji społecznych, ruchów miejskich i aktywnych społecznie grup nieformalnych, dzięki którym życie Polek i Polaków codziennie zmienia się na lepsze. W dniach 1–4 czerwca naprzeciwko wejścia głównego do ECS zostanie zorganizowana strefa społeczna, w której będziecie Państwo gospodarzami.

Chcemy pokazać wieloletni dorobek organizacji społecznych, czyli wszystko to, co by się w Polsce nie wydarzyło, gdyby nie odpowiedzialność i zaangażowanie sektora pozarządowego. Chcemy opowiedzieć, jak działają organizacje, jakie są obszary ich aktywności, kim są ludzie w nich pracujący i ci, którzy korzystają z ich wsparcia. Pragniemy porozmawiać o tym, jak lepiej budować przyszłość.

Kulminacją naszego samorządowo-pozarządowego spotkania w Gdańsku będzie wspólna sesja pod hasłem „Samorządna Rzeczpospolita. Samorząd, organizacje społeczne i aktywność obywatelska we współczesnej demokracji” – 3 czerwca, 
w poniedziałek, o godz. 14.00.

Ostatnie lata prezydentury śp. Pawła Adamowicza przyniosły w Gdańsku otwarcie na organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie, a także kwestie ważne i trudne – integrację imigrantów i równe traktowanie. Dzięki wyzwaniom, które wskazał sektor społeczny, zaczęliśmy silniej praktykować lokalną demokrację, pytać o jej znaczenie 
i przejawy. Przekonaliśmy się, że miasto rozwija się pełniej i piękniej, kiedy władze publiczne są zainteresowane doświadczeniami i oczekiwaniami sektora społecznego, wspólnie definiują cele i rozwiązania.

Chęć uczestnictwa w Święcie Wolności i Solidarności można zgłosić poprzez formularz znajdujący się poniżej.

Zapraszam do Gdańska, aby uznać siebie jako równorzędnych partnerów, wysłuchać wzajemnie i w symboliczny sposób otworzyć nowy etap samorządnego współrządzenia. Czekamy!

 

Aleksandra Dulkiewicz
prezydent miasta Gdańska

 
LISTA ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE FINANSOWE
ZGODNIE Z DECYZJĄ KAPITUŁY
 
 
KRAJ 
 
 
1. Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
2. Fundacja Liberte 
3. Klub Inteligencji Katolickiej 
4. Kultura Liberalna 
5. Więź 
6. Stowarzyszenie 61 
7. Stół – Kobiety idą do wyborów 
8. Komitet Obrony Demokracji 
9. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju 
10. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 
11. Stowarzyszenie Klon/Jawor
12. Fundacja Aktywności Lokalnej 
13. Fundacja Normalne Miasto Fenomen
14. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 
15. Stowarzyszenie BoMiasto 
16. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych 
17. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia 
18. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Śląski 
19. Związek OSP RP 
20. Stowarzyszenie Po-Dzielnia – Centrum Ekonomii Współdzielenia 
21. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba 
22. Edukacja w Działaniu 
23. 30. Rok Wolności 
24. Fundacja Akceptacja 
25. Fundacja Edukacja dla Demokracji 
26. Fundacja Nowoczesna Polska 
27. Polska Unia Seniorów 
28. Stowarzyszenie Sztuka Włączania
29. Związek Harcerstwa Polskiego 
30. Fundacja Bullerbyn 
31. Strajk Uczniowski  
32. Fundacja Teneo 
33. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość 3.0 
34. Fundacja GotuJemy 
35. Zielone Mazowsze 
36. Front Europejski 
37. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Porozumienie Wschód – Zachód 
38. Fundacja Kultury Bez Barier 
39. Fundacja Tygodnika Powszechnego 
40. Fundacja Urban Forms 
41. Zespół Żywioły Art. 
42. Społeczność Wietnamska 
43. Stowarzyszenie Czasu Kultury 
44. Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż 
45. Dom Otwarty 
46. Fundacja Białoruski Dom 
47. Fundacja im. Stefana Batorego 
48. Fundacja Pojednanie 
49. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
50. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 
51. Stowarzyszenie Dla Ziemi 
52. Stowarzyszenie Sto Lat Głosu Kobiet 
53. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
54. Fundacja Emic 
55. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
56. Federacja Polskich Banków Żywności 
57. Fundacja Bieszczadzka 
58. Fundacja dla Somalii i Stowarzyszenie Pro Humanum 
59. Fundacja Ponad Przeszkodami 
60. Fundacja Wspólnota Nadziei 
61. Inicjatywa Obywatelska Chcemy Całego Życia 
62. Orkiestra Pana Prezydenta / wolontariat Toruń 
63. Stowarzyszenie Kobieta na Plus 
64. Stowarzyszenie Piękne Anioły 
65. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – zarząd główny 
66. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności 
67. Fundacja AerisFuturo – OOO 
68. Fundacja dla Polski – Fundusz Obywatelski 
69. Fundacja For Heros – OOO 
70. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 
71. Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska – OOO 
72. Fundacja Nasz Wybór 
73. Fundacja Polskie Forum Migracyjne 
74. Fundacja Projekty Edukacyjne 
75. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
76. Fundacja Zielony Zagonek – OOO 
77. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste – OOO 
78. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna 
79. Stowarzyszenie Otwarte Klatki 
80. Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich 
81. Fundacja Stabilo 
82. Polska Akcja Humanitarna 
83. Fundacja Krajobrazy 
84. Stowarzyszenie Mierz Wysoko 
85. Miasto Moje A W Nim 
86. Społeczność Polskiej Sekcji Skyscrapercity.com
 
 
POMORZE 
 
1. Obywatele RP grupa Gdańsk 
2. Pomorscy Rycerze Klawiatury 
3. Stowarzyszenie Samorządni 
4. Fundacja Zostaw Swój Ślad – OOO 
5. Dom Sąsiedzki na Biskupiej 
6. Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej 
7. Fundacja MI-RO-RO 
8. Fundacja Strefa Mocy 
9. Fundacja WspółDzielnia 
10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 
11. IgersGdańsk 
12. Parterstwo na rzecz Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej 
13. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 
14. Stowarzyszenie 180 stopni 
15. Stowarzyszenie Dla Siedlec 
16. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto 
17. Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk 
18. Stowarzyszenie Miasto Wspólne 
19. Stowarzyszenie Podaj Rękę 
20. Stowarzyszenie Wszystko Dla Gdańska 
21. Stowarzyszenie Zatoka Marzeń 
22. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych 
23. Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji 
24. Stowarzyszenie EDUQ 
25. Fundacja Miejsce Tworzenia 
26. Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni 
27. Fundacja Columbus 
28. Fundacja Dobra Porażka 
29. Fundacja Edukacyjna ODiTK 
30. Fundacja Średniawy 
31. Fundacja Thinking Zone 
32. Grupa Nieformalna 
33. Grupa Nieformalna Porozumienie Szkół Gdańskich 
34. Pozytywne Inicjatywy 
35. Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol 
36. Towarzystwo Dom Uphagena 
37. Fundacja Kobiety Wędrowne 
38. Obóz dla Mierzei 
39. Polski Klub Ekologiczny 
40. Trójmiejski Alarm Smogowy (FRAG) 
41. Związek stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 
42. Stowarzyszenie Morena 
43. Cocodjembe&Nandaloo
44. Dom Sąsiedzki KULTURA 
45. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum 
46. Fundacja Wspólnota Gdańska 
47. Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
48. Klub Morza Zejman 
49. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 / Fundacja Barbary Średniawy 
50. Stowarzyszenie Nasz Gdańsk 
51. WL4 Przestrzeń Sztuki 
52. Towarzystwo im. F. Chopina / Fundacja Hanseatica 
53. Halo Kultura 
54. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 
55. Fundacja na Rzecz Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra
56. Gdańska Fundacja Inkluzja 
57. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 
58. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado 
59. Stowarzyszenie Waga
60. Trójmiejska Akcja Kobieca 
61. Fundacja Społecznie Bezpieczni 
62. Fundacja Hospicyjna 
63. Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation 
64. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 
65. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 
66. Fundacja Sprawni Inaczej 
67. Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką 
68. Fundacja Życie i Pasja 
69. Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu 
70. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku 
71. Projekt Serce od Serca 
72. Spółdzielnia Socjalna Dalba / Pub Spółdzielczy Gdańsk 
73. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
74. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej 
75. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie 
76. Fundacja Machina Zmian 
77. Fundacja Mewka 
78. Fundacja Plaster 
79. Malborskie Stowarzyszenie OŚ 
80. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
81. Stowarzyszenie Port/ Przestrzeń Otwarta/ Fundacja Kobiety Wędrowne 
82. Stowarzyszenie Sportowe Biało-Zielone 
83. Związek Miast i Gmin Morskich 
84. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 
85. Fundacja Nielada Historia 
86. Uczniowski Klub Sportowy Korona Gdańsk 
87. Stowarzyszenie Pozytywni 
88. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 
89. Fundacja M.A.P.A Obywatelska  
 
Strefa społeczna - formularz rejestracyjny (regulamin)